Thêm nút trở về đầu trang dạng tên lửa cho trang web

Tài liệu
Thêm nút trở về đầu trang dạng tên lửa cho trang web
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
Chào các bạn hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách thêm nút trở về đầu trang dạng tên lửa cho trang web

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Để thêm nút trở về đầu trang dạng tên lửa cho trang web các bạn đến trang chỉnh sửa HTML và thêm code dưới này lên trên thẻ </body>
<style>
.ignielRocket svg{width:50px;height:50px;transition:all .3s ease}
.ignielRocket svg path{fill:#189dfe}
.ignielRocket:hover svg,.ignielRocket.launch svg{transform:rotate(-45deg)}
.ignielRocket:hover svg path,.ignielRocket.launch svg path{fill:#ff5722}
.ignielRocket{visibility:hidden;opacity:0;position:fixed;left:30px;z-index:99;cursor:pointer;border-radius:100px;bottom:-30px}
.ignielRocket.show{visibility:visible;opacity:1;bottom:30px;transition:all .5s ease}
.ignielRocket.launch{visibility:visible;opacity:1;bottom:0;transition:all 0 ease}
.ignielRocket.launch:after {background:url("data:image/svg+xml,<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path d='M4,10A1,1 0 0,1 3,9A1,1 0 0,1 4,8H12A2,2 0 0,0 14,6A2,2 0 0,0 12,4C11.45,4 10.95,4.22 10.59,4.59C10.2,5 9.56,5 9.17,4.59C8.78,4.2 8.78,3.56 9.17,3.17C9.9,2.45 10.9,2 12,2A4,4 0 0,1 16,6A4,4 0 0,1 12,10H4M19,12A1,1 0 0,0 20,11A1,1 0 0,0 19,10C18.72,10 18.47,10.11 18.29,10.29C17.9,10.68 17.27,10.68 16.88,10.29C16.5,9.9 16.5,9.27 16.88,8.88C17.42,8.34 18.17,8 19,8A3,3 0 0,1 22,11A3,3 0 0,1 19,14H5A1,1 0 0,1 4,13A1,1 0 0,1 5,12H19M18,18H4A1,1 0 0,1 3,17A1,1 0 0,1 4,16H18A3,3 0 0,1 21,19A3,3 0 0,1 18,22C17.17,22 16.42,21.66 15.88,21.12C15.5,20.73 15.5,20.1 15.88,19.71C16.27,19.32 16.9,19.32 17.29,19.71C17.47,19.89 17.72,20 18,20A1,1 0 0,0 19,19A1,1 0 0,0 18,18Z' fill='%23ff5722'></path></svg>") no-repeat center center;background-size:30px 30px;content:'';display:block;width:30px; height:30px;transform:rotate(90deg);position:relative;text-align:center;margin:auto}
</style>
<div class='ignielRocket'>
<svg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path d='M2.81,14.12L5.64,11.29L8.17,10.79C11.39,6.41 17.55,4.22 19.78,4.22C19.78,6.45 17.59,12.61 13.21,15.83L12.71,18.36L9.88,21.19L9.17,17.66C7.76,17.66 7.76,17.66 7.05,16.95C6.34,16.24 6.34,16.24 6.34,14.83L2.81,14.12M5.64,16.95L7.05,18.36L4.39,21.03H2.97V19.61L5.64,16.95M4.22,15.54L5.46,15.71L3,18.16V16.74L4.22,15.54M8.29,18.54L8.46,19.78L7.26,21H5.84L8.29,18.54M13,9.5A1.5,1.5 0 0,0 11.5,11A1.5,1.5 0 0,0 13,12.5A1.5,1.5 0 0,0 14.5,11A1.5,1.5 0 0,0 13,9.5Z'></path></svg>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// Rocket Back to Top by igniel.com
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('A a=["\\i\\b\\j","\\j\\b\\c\\g\\i\\g\\b\\k","\\z\\g\\y\\k\\g\\h\\d\\x\\b\\e\\t\\h\\i","","\\e\\c\\c","\\d\\f\\I\\k\\e\\p","\\q\\h\\o\\b\\B\\h\\v\\d\\f\\c\\c","\\c\\e\\q\\b\\d\\d\\H\\b\\j","\\c\\p\\b\\E","\\f\\m\\m\\v\\d\\f\\c\\c","\\c\\e\\q\\b\\d\\d","\\D\\C\\n\\n\\j\\F","\\f\\k\\g\\o\\f\\i\\h","\\n","\\p\\i\\o\\d\\N\\R\\b\\m\\J","\\e\\d\\g\\e\\t"];r U(l){$(w)[a[Q]](r(){$(a[2])[a[1]]()[a[0]]==-K&&$(a[2])[a[6]](a[5])[a[4]]({u:a[3]});O $(w)[a[7]]()>M?$(a[2])[a[9]](a[8]):$(a[2])[a[6]](a[8])}),$(a[2])[a[L]](r(){$(V)[a[9]](a[5])[a[s]]({u:a[P]},l);$(a[T])[a[s]]({S:a[G]},l)})}',58,58,'||||||||||_0x2bf4|x6F|x73|x6C|x63|x61|x69|x65|x74|x70|x6E|_0x1aefx2|x64|x30|x6D|x68|x72|function|12|x6B|top|x43|document|x52|x67|x2E|var|x76|x31|x2D|x77|x78|13|x54|x75|x79|100|15|300|x2C|return|11|10|x62|scrollTop|14|ignielRocket|this'.split('|'),0,{}));
ignielRocket(1000);
//]]>
</script>

Hiện có bình luận