Code gửi thư chúc tết hàng loạt mới nhất

Tài liệu
Code gửi thư chúc tết hàng loạt mới nhất
Chuyên mục
Đăng vào
Chào các bạn, chỉ còn khoảng 3 giờ nữa là bước sang năm 2019. Mình xin chúc các blogger và tất cả mọi người sang năm mới gặp nhiều thành công, may mắn. Và quan trọng hơn hết đó là sức khỏe dẻo dai. Và mình xin chia sẻ đến các bạn đoạn script gửi thư chúc tết hàng loạt 2019 được viết bởi MonokaiJs.

(() => {
 /*
 {
 Author: "MonokaiJs",
 Home: "https://omfg.vn",
 Donate: "https://omfg.vn/donate"
 }
 */
 var dtsg = document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value;
 var msgs = ['Chúc mừng năm mới!', 'Happy New Year', 'Happy New Year 2019!', 'Happy New Year 2019!!!!', 'Năm mới hạnh phúc'];
 var getToken = (callback) => {var uid = document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1],http = new XMLHttpRequest,url = "/v1.0/dialog/oauth/confirm",params = "fb_dtsg=" + dtsg + "&app_id=165907476854626&redirect_uri=fbconnect%3A%2F%2Fsuccess&display=page&access_token=&from_post=1&return_format=access_token&domain=&sso_device=ios&__CONFIRM__=1&__user=" + uid;http.open("POST", url, !0), http.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded"), http.onreadystatechange = function() {if (4 == http.readyState && 200 == http.status) {var a = http.responseText.match(/access_token=(.*)(?=&expires_in)/);a = a ? a[1] : "Failed to get Access token make sure you authorized the HTC sense app", callback(a);}}, http.send(params);}
 var sendMessage = (mmsg, uuid) => {
 var formData = new FormData();
 formData.append("ids["+uuid+"]", uuid);
 formData.append("body", mmsg);
 formData.append("fb_dtsg", dtsg);
 var r = new XMLHttpRequest;
 r.onreadystatechange = () => {
  if (r.readyState == 4 && r.status == 200) {
  console.log('Message was sent to [' + uuid + ']');
  }
 }
 r.open('POST', 'https://m.facebook.com/messages/send/?icm=1&refid=12&ref=dbl');
 r.send(formData);
 }
 var getFriendList = (token, callback) => {
 console.log('Written by @MonokaiJs [https://fb.me/MonokaiJsp](omfg.vn)');
 console.log('Do not remove credit line.');
 var rr = new XMLHttpRequest;
 rr.onreadystatechange = () => {
  if (rr.readyState == 4 && rr.status == 200) {
  var d = JSON.parse(rr.responseText).data;
  callback(d);
  }
 }
 rr.open('GET', 'https://graph.facebook.com/me/friends?fields=id&access_token='+token);
 rr.send();
 }
 getToken((token) => {
 getFriendList(token, (frList) => {
  frList.forEach((fr) => {
  var msg = msgs[Math.floor(Math.random() * msgs.length)];
  sendMessage(msg, fr.id);
  });
 });
 });
})();
Cách dùng:
Bước 1: Vào https://m.facebook.com/
Bước 2: Nhấn tố hợp phím Ctrl + Shift + J và chọn sang tab Console và dán đoạn script bên trên vào nhé
Bước 3: Nhấn Enter chờ vài 3 giây và hưởng thụ thành quả.
#Code này không bị Facebook chặn nhé
Chúc bạn thành công !

Hiện có bình luận

Thông báo
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông báo này.
Xong