Tạo tiện ích chuyển đổi màu sắc tùy thích cho blogspot

Tài liệu
Tạo tiện ích chuyển đổi màu sắc tùy thích cho blogspot
Chuyên mục
Đăng vào
Chào các bạn, theo yêu cầu của 1 số blogger thì hôm nay mình sẽ viết bài chia sẻ thủ thuật chuyển đổi màu sắc tùy thích cho blog.

Ưu điểm của tiện ích này là: Gọn - nhẹ, dễ sử dụng.
Khuyết điểm là không lưu cache.
Và đây là cách để thêm nó vào blog của bạn.

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Vào trang chỉnh sửa HTML và thêm đoạn code bên dưới vào chỗ bạn muốn nó hiển thị
<!-- Change color -->
<div class='changecolor'>
<a data-color='#ff5722' href='#'></a>
<a data-color='#FFCC00' href='#'></a>
<a data-color='#EE145B' href='#'></a>
<a data-color='#00BFF3' href='#'></a>
<a data-color='#8DC73F' href='#'></a>
<a data-color='#603913' href='#'></a>
<a data-color='#F26522' href='#'></a>
<a data-color='#9E0039' href='#'></a>
<a data-color='#004A80' href='#'></a>
<a data-color='#197B30' href='#'></a>
<a data-color='#333333' href='#'></a>
<a data-color='#583a63' href='#'></a>
<a data-color='#043e50' href='#'></a>
<a data-color='#3c3e4f' href='#'></a>
<a data-color='#344a3d' href='#'></a>
<a data-color='#352b4e' href='#'></a>
<a data-color='#344a3d' href='#'></a>
<a data-color='#189dfe' href='#'></a>
<a data-color='#3b5998' href='#'></a>
<a data-color='#00a680' href='#'></a>
</div>
<!-- End change color -->
Bước 2: Tiếp đến tìm thẻ ]]></b:skin> và dán đoạn css bên dưới lên trên thẻ vừa tìm
/* Change color */
.changecolor{width:100%;float:left;box-sizing:border-box;margin-bottom:5px}
.changecolor a{width:26px;height:26px;border:2px solid rgba(0, 0, 0, 0.2784313725490196);line-height:0;margin:0 8px 8px 0;display:block;float:left;background-color:#555;border-radius:100%;text-align:center}
.changecolor a:nth-child(10),.changecolor a:nth-child(20){margin-right:0px}
.changecolor a:focus{border:2px solid rgba(0, 0, 0, 0.45)}
.changecolor a:focus:before{content:"\f00c";font-family:'FontAwesome';font-size:12px;color:#fff;line-height:23px}
Bước 3: Tìm </body> và dán đoạn js bên dưới lên trên nó
<!-- Changecolor -->
<script type='text/javascript'> 
//<![CDATA[
$(".changecolor a").each(function () {
  var o = $(this).attr("data-color");
  $(this).css("background-color", o), $(this).click(function () {
    return $(".code-doi-mau,#code-doi-mau").css("color", o),
$(".code-doi-nen,#code-doi-nen").css("background-color", o), $(".code-doi-vien,#code-doi-vien").css("border-color", o), $(".code-giu-nguyen-khi-chuyen-mau").hover(function () {
      $(this).css("background-color", o)
    }, function () {
      $(this).css("background-color", "#f4f4f4")
    }), $(".chua-them").hover(function () {
      $(this).css("background-color", o)
    }, function () {
      $(this).css("border-color", "#eee")
    }), $(".chua-them").each(function () {
      $(this).css("border-color", o)
    }, function () {
      $(this).css("color", "#fff!important")
    }), $(".chua-them").hover(function () {
      $(this).css("color", o)
    }, function () {
      $(this).css("background-color", "#fff")
    }), !1
  })
});
//]]>
</script>
Chú ý:
.code-doi-mau,#code-doi-mau các bạn thay đoạn code muốn đổi màu
.code-doi-nen,#code-doi-nen các bạn thay đoạn code muốn đổi nền
.code-doi-vien,#code-doi-vien các bạn thay đoạn code muốn đổi viền (border)
Các bạn có thể thay đổi mã màu yêu thích cho mình nhé.
Chúc bạn thành công !

Hiện có bình luận

Thông báo
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông báo này.
Xong