Tạo nút chuyển đổi giao diện dark light mode có lưu cookie cho blogspot

Tài liệu
Tạo nút chuyển đổi giao diện dark light mode có lưu cookie cho blogspot
Chuyên mục
Đăng vào
Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo nút chuyển đổi giao diện chế độ sáng / tối cho blogspot


HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Thêm đoạn code này vào menu của blog bạn
<!-- Dark -->
<div class='settings'>
<ul>
<li class='settings-sub-parent' tab-index='0'>
<div class='settings-menu'>
<a class='dark-mode-btn' href='#dark-mode'>
<i class='fa fa-cog'/>
</a></div><ul class='settings-sub-menu'>
<div class='setting-arrow'>
</div>
<li>
<span class='setting-label'>Giao diện tối</span>
<div id='change-theme-btn'>
<input id='change-theme-btn' name='' type='checkbox' value=''/>
<div class='toggle'>
<label for='toggle-change-theme'><i/>
</label>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<!-- End Dark -->
Bước 2: Tìm thẻ </body> và thêm đoạn js này lên trên nó
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// Dark mode
document.getElementById('change-theme-btn').addEventListener('click', function () {
  var darkThemeEnabled = document.body.classList.toggle('mode-dark');
  localStorage.setItem('dark-theme-enabled', darkThemeEnabled);
});
jQuery(document).ready(function ($) {
  $(function () {
    $("a.dark-mode-btn").click(function (e) {
      e.preventDefault();
    });
  });
});
//]]>
</script>
Bước 3: Thêm đoạn css này lên thẻ ]]></b:skin>
/* Setting */
.settings{display:inline-block;position:relative}
.settings .settings-menu{display:block;cursor:pointer}
.settings-sub-menu{background:#fff;padding:10px;border:1px solid #e3e3e3;-webkit-box-shadow:0 13px 40px rgba(0,0,0,.15);box-shadow:0 13px 40px rgba(0,0,0,.15);border-radius:6px}
#icon-settings{height:14px!important;width:14px!important;fill:#690;transform:translate(0,10%)}
.setting-label{font-size:16px;color:#2a2a2a;margin-right:50px;font-weight:600}
.settings{float:right;z-index:2}
.settings-sub-parent .settings-sub-menu{width:200px!important;right:2px!important}
ul.settings-sub-menu{padding:15px!important}
div#change-theme-btn{display:inline-block}
input[type=checkbox]{display:none}
.toggle{position:absolute;margin:auto;width:41px;height:25px;top:18px;right:10px}
.toggle label,.toggle i{-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;display:block;background:#fff}
.toggle label{width:42px;height:24px;border-radius:35px;border:2px solid #e5e5e5;-webkit-transition:all .3s ease;-o-transition:all .3s ease;transition:all .3s ease;cursor:pointer}
.toggle i{position:absolute;top:2px;left:2px;width:20px;height:20px;border-radius:40px;-webkit-box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,.4);box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,.4);background:#fff;-webkit-transition:all .3s cubic-bezier(.275,-.45,.725,1.45);-o-transition:all .3s cubic-bezier(.275,-.45,.725,1.45);transition:all .3s cubic-bezier(.275,-.45,.725,1.45)}
input[type=checkbox]:active+.toggle i{width:35px}
.mode-dark input[type=checkbox]:active+.toggle label,.mode-dark input[type=checkbox]+.toggle label{border:12px solid #4cd964}
.mode-dark input[type=checkbox]+.toggle i{left:21px}
.mode-dark input[type=checkbox]:active+.toggle label{border:16px solid #e5e5e5}
.mode-dark input[type=checkbox]:active+.toggle i{left:14px}
.mode-dark .setting-label{color:#e2e2e2}
.mode-dark .setting-arrow:after{background:#2e2d2d}
.mode-dark .settings-sub-menu{background:#2b2b2b;border:1px solid #2b2b2b}
.mode-dark #wpcomm .wc-comment-date a{color:#999}
@media only screen and (max-width:767px) {
.mode-dark .standard-post-special_wrapper{background:#1c1c1c}
}
.settings-sub-menu{visibility:hidden;opacity:0;position:absolute;top:100%;width:100%;z-index:-1;-webkit-transition:all 0.3s ease-in-out 0s,visibility 0s linear 0.3s,z-index 0s linear 0.01s;-o-transition:all 0.3s ease-in-out 0s,visibility 0s linear 0.3s,z-index 0s linear 0.01s;transition:all 0.3s ease-in-out 0s,visibility 0s linear 0.3s,z-index 0s linear 0.01s}.settings-sub-parent:focus .settings-sub-menu,.settings-sub-parent:hover .settings-sub-menu{visibility:visible;opacity:1;z-index:1;-webkit-transform:translateY(10%);-ms-transform:translateY(10%);transform:translateY(10%);-webkit-transition-delay:0s,0s,0.3s;-o-transition-delay:0s,0s,0.3s;transition-delay:0s,0s,0.3s}.setting-arrow{top:-13px;-webkit-box-shadow:-1px -1px 1px -1px rgba(0,0,0,0.6);box-shadow:-1px -1px 1px -1px rgba(0,0,0,0.6);-webkit-transform:rotate(45deg) translate(6px,6px);-ms-transform:rotate(45deg) translate(6px,6px);transform:rotate(45deg) translate(6px,6px);right:9px;position:absolute;-webkit-transition:all 0.3s ease-in-out 0s;-o-transition:all 0.3s ease-in-out 0s;transition:all 0.3s ease-in-out 0s}.setting-arrow::after{content:'';display:block;width:11px;height:11px;background:#fff;-webkit-transition:all 0.3s ease-in-out 0s;-o-transition:all 0.3s ease-in-out 0s;transition:all 0.3s ease-in-out 0s}
ul.settings-sub-menu li{float:inherit!important;position:initial!important}
/* Dark */
body.mode-dark{background-color:#1c1c1c!important;color:#888!important}
.mode-dark .code-muon-chuyen-mau a,.mode-dark #code-muon-chuyen-mau a{color:#fff!important}
.mode-dark .code-muon-chuyen-nen,.mode-dark #code-muon-chuyen-nen{background:#333!important}
/* End Dark */
Lưu ý:
.mode-dark .code-muon-chuyen-mau a hay .mode-dark #code-muon-chuyen-mau a bạn thay thành code muốn chuyển màu
VD: .mode-dark a
Tương tự, .mode-dark .code-muon-chuyen-nen hay .mode-dark #code-muon-chuyen-nen bạn thay thành code muốn chuyển màu nền
VD: .mode-dark .header-middle
Bước 4: Thêm đoạn js này lên <body> để nó lưu lại cookie
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
JSON.parse(localStorage.getItem("dark-theme-enabled"))&&document.body.classList.add("mode-dark");
//]]>
</script>
Chúc bạn thành công!
Code này mình tách từ web https://thuthuatios.com

Hiện có bình luận

Thông báo
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông báo này.
Xong