Tạo tiện ích tăng giảm kích thước font chữ, chuyển đổi màu nền trắng đen cho trang web

Click ngay

Chào các bạn, hôm nay mình nhặt được đoạn code tiện ích thay đổi kích thước font chữ, đổi màu background, mình thấy nó khá là hay nên chia sẻ cho các bạn, bên dưới là cách làm.

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Vào trang chỉnh sửa HTML và thêm đoạn code này lên trên thẻ </body>
<div class='acess-container'>
<div id='jbbutton' title='Accessibility'><img src='https://i.imgur.com/lf5zKhF.png'/></div>
<div id='acess-icons'>
<div class='acess-icon'><img id='contrast' src='https://i.imgur.com/QjRc6jC.png' title='Contrast'/></div>
<div class='acess-icon'><img id='increaseFont' src='https://i.imgur.com/7VMeLu2.png.png' title='Increase Font'/></div>
<div class='acess-icon'><img id='decreaseFont' src='https://i.imgur.com/7JcurCW.png.png' title='Decrease Font'/></div>
</div>
</div>
Bước 2: Thêm đoạn js này lên trên thẻ </head> (bước này dành cho ai chưa thêm jquery vào blog, nếu thêm rồi thì bỏ qua bước này nhé)
<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js'></script>
Bước 3: Tìm </body> và dán đoạn js này lên trên nó
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
/**
*  jBility
* jBility is a free set of accessibility functions that uses JQuery.
* By: Uriel CairĂª Balan Calvi 
* Available on: https://github.com/urielcaire/jBility
*/
jQuery(document).ready(function( $ ){
 /*===================================================================
 * jBility uses JsCookie to manager cookies.
 * JsCookie is available on: https://github.com/urielcaire/jscookie
 *====================================================================*/
 function createCookie(name, value, days){
 var expires = "";
 if(days){
  var time = new Date();
  time.setTime(time.getTime()+(days*24*60*60*1000));
 }
 document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/";
 }

 function getCookie(name){
 var nameEQ = name + "=";
 var ca = document.cookie.split(';');
 for(var i=0;i < ca.length;i++) {
  var c = ca[i];
  while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length);
  if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length);
 }
 return "";
 }

 function deleteCookie(name) {
 createCookie(name,"",-1);
 }

 function checkCookie(name){
 var check = getCookie(name);
 if(check != "")
  return true;
 return false;
 }

 /*======================================
 * jBility functions
 *======================================*/
 function addConstrast(){
    console.log('addConstrast');
    $('*').addClass('pagina-acessivel');
    $('.acess-container').addClass('f-transparent');
    $('#botao').addClass('f-transparent');
    $('#acess-icons').addClass('f-transparent');
    $('.acess-icon').addClass('f-transparent');
    $('img').addClass('f-transparent');
    $('#jbbutton').addClass('f-transparent');
  }

  function removeConstrast(){
    console.log('removeConstrast');
    $('*').removeClass('pagina-acessivel');
    $('.acess-container').removeClass('f-transparent');
    $('#botao').removeClass('f-transparent');
    $('#acess-icons').removeClass('f-transparent');
    $('.acess-icon').removeClass('f-transparent');
    $('img').removeClass('f-transparent');
    $('#jbbutton').removeClass('f-transparent');
  }

  if(checkCookie('ccontrast')){
   addConstrast();
  }

  $('#contrast').click(function(){
   var ck = checkCookie('ccontrast');
    if(ck){
     deleteCookie('ccontrast');
      removeConstrast();
    }else{
      createCookie('ccontrast', 'cookieContrast');
      addConstrast();
    }
  });

 var $cElements = $("body").find("*");
 var fonts = [];

 function getFontSize() {
 for (var i = 0; i < $cElements.length; i++) {
   fonts.push(parseFloat($cElements.eq(i).css('font-size')));
  }
 }
 getFontSize();
 $("#increaseFont").on('click', function() {
 for (var i = 0; i < $cElements.length; i++) {
   ++fonts[i];
   $cElements.eq(i).css('font-size', fonts[i]);
  }
 });

 $("#decreaseFont").on('click', function() {
 for (var i = 0; i < $cElements.length; i++) {
  --fonts[i];
  $cElements.eq(i).css('font-size', fonts[i]);
 }
 });

 $('#jbbutton').click(function(){
    $('#acess-icons').toggle(150);
  });

});
//]]>
</script>
Bước 4: Thêm css cho code trên bằng cách dán đoạn css bên dưới lên trên thẻ ]]></b:skin>
.acess-container{position:fixed;float:left;z-index:9;bottom:10px;left:10px}
.pagina-acessivel{background-color:#000!important;color:#FFF}
Chúc các bạn thành công!

Nếu bạn sao chép bài viết trên blog thì vui lòng để nguồn vào giúp mình. Tôn trọng người khác thì người khác sẽ tôn trọng lại bạn.

Nếu có thắc mắc gì về code, code lỗi,... thì liên hệ mình để được giúp đỡ nhé.

Thanh Bình Designer, Developer

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé! Xem thêm nhiều bài viết hay tại đây nhé.
Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
Nên Xem
 • Ẩn sidebar
 • 4 nhận xét:

  » Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
  » Không spam link, chia sẻ các link không liên quan đến bài viết.
  » Không xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức hay cá nhân nào.
  » Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.