Tạo tiện ích tăng giảm kích thước font chữ, chuyển đổi màu nền trắng đen cho trang web


Chào các bạn, hôm nay mình nhặt được đoạn code tiện ích thay đổi kích thước font chữ, đổi màu background, mình thấy nó khá là hay nên chia sẻ cho các bạn, bên dưới là cách làm.

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Vào trang chỉnh sửa HTML và thêm đoạn code này lên trên thẻ </body>
<div class='acess-container'>
<div id='jbbutton' title='Accessibility'><img src='https://i.imgur.com/lf5zKhF.png'/></div>
<div id='acess-icons'>
<div class='acess-icon'><img id='contrast' src='https://i.imgur.com/QjRc6jC.png' title='Contrast'/></div>
<div class='acess-icon'><img id='increaseFont' src='https://i.imgur.com/7VMeLu2.png.png' title='Increase Font'/></div>
<div class='acess-icon'><img id='decreaseFont' src='https://i.imgur.com/7JcurCW.png.png' title='Decrease Font'/></div>
</div>
</div>
Bước 2: Thêm đoạn js này lên trên thẻ </head> (bước này dành cho ai chưa thêm jquery vào blog, nếu thêm rồi thì bỏ qua bước này nhé)
<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js'></script>
Bước 3: Tìm </body> và dán đoạn js này lên trên nó
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
/**
*  jBility
* jBility is a free set of accessibility functions that uses JQuery.
* By: Uriel CairĂª Balan Calvi 
* Available on: https://github.com/urielcaire/jBility
*/
jQuery(document).ready(function( $ ){
 /*===================================================================
 * jBility uses JsCookie to manager cookies.
 * JsCookie is available on: https://github.com/urielcaire/jscookie
 *====================================================================*/
 function createCookie(name, value, days){
 var expires = "";
 if(days){
  var time = new Date();
  time.setTime(time.getTime()+(days*24*60*60*1000));
 }
 document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/";
 }

 function getCookie(name){
 var nameEQ = name + "=";
 var ca = document.cookie.split(';');
 for(var i=0;i < ca.length;i++) {
  var c = ca[i];
  while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length);
  if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length);
 }
 return "";
 }

 function deleteCookie(name) {
 createCookie(name,"",-1);
 }

 function checkCookie(name){
 var check = getCookie(name);
 if(check != "")
  return true;
 return false;
 }

 /*======================================
 * jBility functions
 *======================================*/
 function addConstrast(){
    console.log('addConstrast');
    $('*').addClass('pagina-acessivel');
    $('.acess-container').addClass('f-transparent');
    $('#botao').addClass('f-transparent');
    $('#acess-icons').addClass('f-transparent');
    $('.acess-icon').addClass('f-transparent');
    $('img').addClass('f-transparent');
    $('#jbbutton').addClass('f-transparent');
  }

  function removeConstrast(){
    console.log('removeConstrast');
    $('*').removeClass('pagina-acessivel');
    $('.acess-container').removeClass('f-transparent');
    $('#botao').removeClass('f-transparent');
    $('#acess-icons').removeClass('f-transparent');
    $('.acess-icon').removeClass('f-transparent');
    $('img').removeClass('f-transparent');
    $('#jbbutton').removeClass('f-transparent');
  }

  if(checkCookie('ccontrast')){
   addConstrast();
  }

  $('#contrast').click(function(){
   var ck = checkCookie('ccontrast');
    if(ck){
     deleteCookie('ccontrast');
      removeConstrast();
    }else{
      createCookie('ccontrast', 'cookieContrast');
      addConstrast();
    }
  });

 var $cElements = $("body").find("*");
 var fonts = [];

 function getFontSize() {
 for (var i = 0; i < $cElements.length; i++) {
   fonts.push(parseFloat($cElements.eq(i).css('font-size')));
  }
 }
 getFontSize();
 $("#increaseFont").on('click', function() {
 for (var i = 0; i < $cElements.length; i++) {
   ++fonts[i];
   $cElements.eq(i).css('font-size', fonts[i]);
  }
 });

 $("#decreaseFont").on('click', function() {
 for (var i = 0; i < $cElements.length; i++) {
  --fonts[i];
  $cElements.eq(i).css('font-size', fonts[i]);
 }
 });

 $('#jbbutton').click(function(){
    $('#acess-icons').toggle(150);
  });

});
//]]>
</script>
Bước 4: Thêm css cho code trên bằng cách dán đoạn css bên dưới lên trên thẻ ]]></b:skin>
.acess-container{position:fixed;float:left;z-index:9;bottom:10px;left:10px}
.pagina-acessivel{background-color:#000!important;color:#FFF}
Chúc các bạn thành công!

5
4
3
2
1

4 nhận xét:

» Hướng dẫn nhúng hình ảnh: [img]http://domain.com/image.png[/img]
» Tham trang khảo ảnh động cực cute: Qoobee
» Hướng dẫn nhúng link trang web: <a href="url" rel="nofollow" target="_blank">Link</a>
» Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
» Không spam link, chia sẻ các link không liên quan đến bài viết.
» Không xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức hay cá nhân nào.
» Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

Group giao lưu, giải đáp và chia sẻ kinh nghiệm blogspot - blogger :

 • Kích hoạt giao diện tối
 • Giao diện tối giúp bạn nhìn vào ban đêm, làm dịu mắt và tránh căng thẳng khi phải nhìn vào màn hình sáng quá nhiều.

  Đếm ngược thời gian đến tết Kỷ Hợi 2019