Tạo tiện ích tăng giảm kích thước font chữ, chuyển đổi màu nền trắng đen cho trang web

Tài liệu
Tạo tiện ích tăng giảm kích thước font chữ, chuyển đổi màu nền trắng đen cho trang web
Chuyên mục
Đăng vào

Chào các bạn, hôm nay mình nhặt được đoạn code tiện ích thay đổi kích thước font chữ, đổi màu background, mình thấy nó khá là hay nên chia sẻ cho các bạn, bên dưới là cách làm.

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Vào trang chỉnh sửa HTML và thêm đoạn code này lên trên thẻ </body>
<div class='acess-container'>
<div id='jbbutton' title='Accessibility'><img src='https://i.imgur.com/lf5zKhF.png'/></div>
<div id='acess-icons'>
<div class='acess-icon'><img id='contrast' src='https://i.imgur.com/QjRc6jC.png' title='Contrast'/></div>
<div class='acess-icon'><img id='increaseFont' src='https://i.imgur.com/7VMeLu2.png.png' title='Increase Font'/></div>
<div class='acess-icon'><img id='decreaseFont' src='https://i.imgur.com/7JcurCW.png.png' title='Decrease Font'/></div>
</div>
</div>
Bước 2: Thêm đoạn js này lên trên thẻ </head> (bước này dành cho ai chưa thêm jquery vào blog, nếu thêm rồi thì bỏ qua bước này nhé)
<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js'></script>
Bước 3: Tìm </body> và dán đoạn js này lên trên nó
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
/**
*  jBility
* jBility is a free set of accessibility functions that uses JQuery.
* By: Uriel CairĂª Balan Calvi 
* Available on: https://github.com/urielcaire/jBility
*/
jQuery(document).ready(function( $ ){
 /*===================================================================
 * jBility uses JsCookie to manager cookies.
 * JsCookie is available on: https://github.com/urielcaire/jscookie
 *====================================================================*/
 function createCookie(name, value, days){
 var expires = "";
 if(days){
  var time = new Date();
  time.setTime(time.getTime()+(days*24*60*60*1000));
 }
 document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/";
 }

 function getCookie(name){
 var nameEQ = name + "=";
 var ca = document.cookie.split(';');
 for(var i=0;i < ca.length;i++) {
  var c = ca[i];
  while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length);
  if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length);
 }
 return "";
 }

 function deleteCookie(name) {
 createCookie(name,"",-1);
 }

 function checkCookie(name){
 var check = getCookie(name);
 if(check != "")
  return true;
 return false;
 }

 /*======================================
 * jBility functions
 *======================================*/
 function addConstrast(){
    console.log('addConstrast');
    $('*').addClass('pagina-acessivel');
    $('.acess-container').addClass('f-transparent');
    $('#botao').addClass('f-transparent');
    $('#acess-icons').addClass('f-transparent');
    $('.acess-icon').addClass('f-transparent');
    $('img').addClass('f-transparent');
    $('#jbbutton').addClass('f-transparent');
  }

  function removeConstrast(){
    console.log('removeConstrast');
    $('*').removeClass('pagina-acessivel');
    $('.acess-container').removeClass('f-transparent');
    $('#botao').removeClass('f-transparent');
    $('#acess-icons').removeClass('f-transparent');
    $('.acess-icon').removeClass('f-transparent');
    $('img').removeClass('f-transparent');
    $('#jbbutton').removeClass('f-transparent');
  }

  if(checkCookie('ccontrast')){
   addConstrast();
  }

  $('#contrast').click(function(){
   var ck = checkCookie('ccontrast');
    if(ck){
     deleteCookie('ccontrast');
      removeConstrast();
    }else{
      createCookie('ccontrast', 'cookieContrast');
      addConstrast();
    }
  });

 var $cElements = $("body").find("*");
 var fonts = [];

 function getFontSize() {
 for (var i = 0; i < $cElements.length; i++) {
   fonts.push(parseFloat($cElements.eq(i).css('font-size')));
  }
 }
 getFontSize();
 $("#increaseFont").on('click', function() {
 for (var i = 0; i < $cElements.length; i++) {
   ++fonts[i];
   $cElements.eq(i).css('font-size', fonts[i]);
  }
 });

 $("#decreaseFont").on('click', function() {
 for (var i = 0; i < $cElements.length; i++) {
  --fonts[i];
  $cElements.eq(i).css('font-size', fonts[i]);
 }
 });

 $('#jbbutton').click(function(){
    $('#acess-icons').toggle(150);
  });

});
//]]>
</script>
Bước 4: Thêm css cho code trên bằng cách dán đoạn css bên dưới lên trên thẻ ]]></b:skin>
.acess-container{position:fixed;float:left;z-index:9;bottom:10px;left:10px}
.pagina-acessivel{background-color:#000!important;color:#FFF}
Chúc các bạn thành công!

Hiện có bình luận

Thông báo
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông báo này.
Xong