Tạo phân trang không phải tải lại trang cho blogspot

Click ngay
Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 1 đoạn code tải bài viết cho blogspot, mình thấy nó khá là hay, mặc dù code này bị nhiều blogger fake rồi nhưng mình vẫn share cho ae, vì là code gốc. Và dưới đây là cách làm


HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Đăng nhập vào blog, đến trang chỉnh sửa HTML của blog và tìm đoạn </body> rồi thêm đoạn code bên dưới lên trên nó
<!-- Load post -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
!function(A,H){A.InfiniteScroll=function(e){function d(e,t){return(t=t||H).querySelectorAll(e)}function n(e){return void 0!==e}function r(e){return"function"==typeof e}function c(e,t){if(n(o[e]))for(var a in o[e])o[e][a](t)}function a(){return i.innerHTML=u.text.loading,h=!0,v?(m.classList.add(u.state.loading),c("loading",[u]),void t(v,function(e,t){m.className=b+" "+u.state.load,(p=H.createElement("div")).innerHTML=e;var a=d("title",p),n=d(u.target.post,p),r=d(u.target.anchors+" "+u.target.anchor,p),o=d(u.target.post,g);if(a=a&&a[0]?a[0].innerHTML:"",n.length&&o.length){var s=o[o.length-1];H.title=a,s.insertAdjacentHTML("afterend",'<span class="fi" id="#fi:'+M+'"></span>'),p=H.createElement("div");for(var i=0,l=n.length;i<l;++i)p.appendChild(n[i]);s.insertAdjacentHTML("afterend",p.innerHTML),f(),v=!!r.length&&r[0].href,h=!1,M++,c("load",[u,e,t])}},function(e,t){m.classList.add(u.state.error),h=!1,f(1),c("error",[u,e,t])})):(m.classList.add(u.state.loaded),i.innerHTML=u.text.loaded,c("loaded",[u]))}function f(e){if(i.innerHTML="",s){p.innerHTML=u.text[e?"error":"load"];var t=p.firstChild;t.onclick=function(){return 2===u.type&&(s=!1),a(),!1},i.appendChild(t)}}var u={target:{posts:".posts",post:".post",anchors:".anchors",anchor:".anchor"},text:{load:"%s",loading:"%s",loaded:"%s",error:"%s"},state:{load:(t="infinite-scroll-state-")+"load",loading:t+"loading",loaded:t+"loaded",error:t+"error"}},o={load:[],loading:[],loaded:[],error:[]};(u=function e(t,a){for(var n in t=t||{},a)t[n]="object"==typeof a[n]?e(t[n],a[n]):a[n];return t}(u,e||{})).on=function(e,t,a){return n(e)?n(t)?void(n(a)?o[e][a]=t:o[e].push(t)):o[e]:o},u.off=function(e,t){n(t)?delete o[e][t]:o[e]=[]};var p=null,t=function(e,t,a){if(A.XMLHttpRequest){var n=new XMLHttpRequest;n.onreadystatechange=function(){if(4===n.readyState){if(200!==n.status)return void(a&&r(a)&&a(n.responseText,n));t&&r(t)&&t(n.responseText,n)}},n.open("GET",e),n.send()}},s=1!==u.type,h=!1,g=d(u.target.posts)[0],i=d(u.target.anchors)[0],v=d(u.target.anchor,i),l=H.body,m=H.documentElement,b=m.className||"",x=g.offsetTop+g.offsetHeight,y=A.innerHeight,T=0,L=null,M=1;if(v.length){v=v[0].href,g.insertAdjacentHTML("afterbegin",'<span class="fi" id="#fi:0"></span>'),p=H.createElement("div"),f();var w=function(){x=g.offsetTop+g.offsetHeight,y=A.innerHeight,T=l.scrollTop||m.scrollTop,h||T+y<x||a()};w(),0!==u.type&&A.addEventListener("scroll",function(){s||(L&&A.clearTimeout(L),L=A.setTimeout(w,500))},!1)}return u}}(window,document);var infinite_scroll=new InfiniteScroll({type:2,target:{posts:".blog-posts",post:".post-outer",anchors:".blog-pager",anchor:".blog-pager-older-link"},text:{load:'<div class="load-post"><a class="js-load" href="javascript:;">Tải thêm<i class="fa fa-arrow-down"></i></a></div>',loading:'<div class="load-post"><span class="js-loading" style="cursor:wait;">Đang tải<i class="fa fa-circle-o-notch fa-spin" aria-hidden="true"></i></span></div>',loaded:'<div class="load-post"><span class="js-loaded">Tải xong<i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i></span>',error:'<a class="js-error" href="javascript:;">Lỗi rồi<i class="fa fa-exclamation" aria-hidden="true"></i></a></div>'}});
//]]>
</script>
Bước 2: Tìm thẻ ]]></b:skin> và gán đoạn css này lên trên thẻ vừa tìm được
/* Tai bai viet */
.load-post{clear:both;text-align:center;margin:20px auto}
.load-post a,.load-post span{background:#fff;position:relative;color:#a4b0be;display:table;overflow:hidden;margin:0 auto;padding:8px 22px;border-radius:2px;border:2px solid #ced6e0;text-transform:uppercase;font-size:13px;transition:all .5s}
.load-post a:hover,.load-post span:hover{background:#a4b0be;color:#fff;border:2px solid #a4b0be}
.load-post span.js-loading{border-color:#2e6da4;color:#2e6da4}
.load-post span.js-loading:hover{background:#2e6da4!important;color:#fff!important}
.load-post span.js-loaded{border-color:#4cae4c;color:#4cae4c}
.load-post span.js-loaded:hover{background:#4cae4c!important;color:#fff!important}
.load-post span.js-error{border-color:#d43f3a;color:#d43f3a}
.load-post span.js-error:hover{background:#d43f3a!important;color:#fff!important}
.load-post i{margin-left:5px;margin-right:0}
Bước cuối: Lưu chủ đề và Chúc bạn thành công!

Nếu bạn sao chép bài viết trên blog thì vui lòng để nguồn vào giúp mình. Tôn trọng người khác thì người khác sẽ tôn trọng lại bạn.

Nếu có thắc mắc gì về code, code lỗi,... thì liên hệ mình để được giúp đỡ nhé.

Thanh Bình Designer, Developer

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé! Xem thêm nhiều bài viết hay tại đây nhé.
Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
Nên Xem
 • Ẩn sidebar
 • 3 nhận xét:

  1. Đã cập nhận bình luận blogspot - 08:37

   Trả lờiXóa
  2. Tên hiển thị : Sinh Blog
   Mô tả : Blog chia sẽ thủ thuật
   Url : https://www.starsinhblog.xyz
   Đã đặt liên kết

   Trả lờiXóa

  » Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
  » Không spam link, chia sẻ các link không liên quan đến bài viết.
  » Không xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức hay cá nhân nào.
  » Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.