Tạo phân trang không phải tải lại trang cho blogspot

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 1 đoạn code tải bài viết cho blogspot, mình thấy nó khá là hay, mặc dù code này bị nhiều blogger fake rồi nhưng mình vẫn share cho ae, vì là code gốc. Và dưới đây là cách làm


HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Đăng nhập vào blog, đến trang chỉnh sửa HTML của blog và tìm đoạn </body> rồi thêm đoạn code bên dưới lên trên nó
<!-- Load post -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
!function(A,H){A.InfiniteScroll=function(e){function d(e,t){return(t=t||H).querySelectorAll(e)}function n(e){return void 0!==e}function r(e){return"function"==typeof e}function c(e,t){if(n(o[e]))for(var a in o[e])o[e][a](t)}function a(){return i.innerHTML=u.text.loading,h=!0,v?(m.classList.add(u.state.loading),c("loading",[u]),void t(v,function(e,t){m.className=b+" "+u.state.load,(p=H.createElement("div")).innerHTML=e;var a=d("title",p),n=d(u.target.post,p),r=d(u.target.anchors+" "+u.target.anchor,p),o=d(u.target.post,g);if(a=a&&a[0]?a[0].innerHTML:"",n.length&&o.length){var s=o[o.length-1];H.title=a,s.insertAdjacentHTML("afterend",'<span class="fi" id="#fi:'+M+'"></span>'),p=H.createElement("div");for(var i=0,l=n.length;i<l;++i)p.appendChild(n[i]);s.insertAdjacentHTML("afterend",p.innerHTML),f(),v=!!r.length&&r[0].href,h=!1,M++,c("load",[u,e,t])}},function(e,t){m.classList.add(u.state.error),h=!1,f(1),c("error",[u,e,t])})):(m.classList.add(u.state.loaded),i.innerHTML=u.text.loaded,c("loaded",[u]))}function f(e){if(i.innerHTML="",s){p.innerHTML=u.text[e?"error":"load"];var t=p.firstChild;t.onclick=function(){return 2===u.type&&(s=!1),a(),!1},i.appendChild(t)}}var u={target:{posts:".posts",post:".post",anchors:".anchors",anchor:".anchor"},text:{load:"%s",loading:"%s",loaded:"%s",error:"%s"},state:{load:(t="infinite-scroll-state-")+"load",loading:t+"loading",loaded:t+"loaded",error:t+"error"}},o={load:[],loading:[],loaded:[],error:[]};(u=function e(t,a){for(var n in t=t||{},a)t[n]="object"==typeof a[n]?e(t[n],a[n]):a[n];return t}(u,e||{})).on=function(e,t,a){return n(e)?n(t)?void(n(a)?o[e][a]=t:o[e].push(t)):o[e]:o},u.off=function(e,t){n(t)?delete o[e][t]:o[e]=[]};var p=null,t=function(e,t,a){if(A.XMLHttpRequest){var n=new XMLHttpRequest;n.onreadystatechange=function(){if(4===n.readyState){if(200!==n.status)return void(a&&r(a)&&a(n.responseText,n));t&&r(t)&&t(n.responseText,n)}},n.open("GET",e),n.send()}},s=1!==u.type,h=!1,g=d(u.target.posts)[0],i=d(u.target.anchors)[0],v=d(u.target.anchor,i),l=H.body,m=H.documentElement,b=m.className||"",x=g.offsetTop+g.offsetHeight,y=A.innerHeight,T=0,L=null,M=1;if(v.length){v=v[0].href,g.insertAdjacentHTML("afterbegin",'<span class="fi" id="#fi:0"></span>'),p=H.createElement("div"),f();var w=function(){x=g.offsetTop+g.offsetHeight,y=A.innerHeight,T=l.scrollTop||m.scrollTop,h||T+y<x||a()};w(),0!==u.type&&A.addEventListener("scroll",function(){s||(L&&A.clearTimeout(L),L=A.setTimeout(w,500))},!1)}return u}}(window,document);var infinite_scroll=new InfiniteScroll({type:2,target:{posts:".blog-posts",post:".post-outer",anchors:".blog-pager",anchor:".blog-pager-older-link"},text:{load:'<div class="load-post"><a class="js-load" href="javascript:;">Tải thêm<i class="fa fa-arrow-down"></i></a></div>',loading:'<div class="load-post"><span class="js-loading" style="cursor:wait;">Đang tải<i class="fa fa-circle-o-notch fa-spin" aria-hidden="true"></i></span></div>',loaded:'<div class="load-post"><span class="js-loaded">Tải xong<i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i></span>',error:'<a class="js-error" href="javascript:;">Lỗi rồi<i class="fa fa-exclamation" aria-hidden="true"></i></a></div>'}});
//]]>
</script>
Bước 2: Tìm thẻ ]]></b:skin> và gán đoạn css này lên trên thẻ vừa tìm được
/* Tai bai viet */
.load-post{clear:both;text-align:center;margin:20px auto}
.load-post a,.load-post span{background:#fff;position:relative;color:#a4b0be;display:table;overflow:hidden;margin:0 auto;padding:8px 22px;border-radius:2px;border:2px solid #ced6e0;text-transform:uppercase;font-size:13px;transition:all .5s}
.load-post a:hover,.load-post span:hover{background:#a4b0be;color:#fff;border:2px solid #a4b0be}
.load-post span.js-loading{border-color:#2e6da4;color:#2e6da4}
.load-post span.js-loading:hover{background:#2e6da4!important;color:#fff!important}
.load-post span.js-loaded{border-color:#4cae4c;color:#4cae4c}
.load-post span.js-loaded:hover{background:#4cae4c!important;color:#fff!important}
.load-post span.js-error{border-color:#d43f3a;color:#d43f3a}
.load-post span.js-error:hover{background:#d43f3a!important;color:#fff!important}
.load-post i{margin-left:5px;margin-right:0}
Bước cuối: Lưu chủ đề và Chúc bạn thành công!

5
4
3
2
1

5 nhận xét:

 1. Đã cập nhận bình luận blogspot - 08:37

  Trả lờiXóa
 2. Tên hiển thị : Sinh Blog
  Mô tả : Blog chia sẽ thủ thuật
  Url : https://www.starsinhblog.xyz
  Đã đặt liên kết

  Trả lờiXóa
 3. Có cần xóa phân trang trước trong Blog không ô ?

  Trả lờiXóa

» Hướng dẫn nhúng hình ảnh: [img]http://domain.com/image.png[/img]
» Tham trang khảo ảnh động cực cute: Qoobee
» Hướng dẫn nhúng link trang web: <a href="url" rel="nofollow" target="_blank">Link</a>
» Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
» Không spam link, chia sẻ các link không liên quan đến bài viết.
» Không xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức hay cá nhân nào.
» Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

Group giao lưu, giải đáp và chia sẻ kinh nghiệm blogspot - blogger :

 • Kích hoạt giao diện tối
 • Giao diện tối giúp bạn nhìn vào ban đêm, làm dịu mắt và tránh căng thẳng khi phải nhìn vào màn hình sáng quá nhiều.

  Đếm ngược thời gian đến tết Kỷ Hợi 2019