Tạo tiện ích copy link bài viết cho blogspot

Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo tiện ích copy link bài viết cho blogspot


Hướng dẫn cách làm

Để tạo tiện ích này, làm những yêu cầu sau:
Bước 1: Vào chỉnh sửa HTML và chèn toàn bộ đoạn Code bên dưới lên trên thẻ đóng </body>
<!-- Copy link -->
<style>
.at-button{z-index:10000000;position:fixed;right:24px;bottom:24px;background:#FFF;width:48px;height:48px;padding:12px;border-radius:100%;box-sizing:border-box;color:#666;-webkit-animation:at-ripple .6s linear infinite;animation:at-ripple .6s linear infinite}
.at-button:hover i{-webkit-transform:rotate(135deg);transform:rotate(135deg)}
.at-button i{-webkit-transform:rotate(-45deg);transform:rotate(-45deg);transition:.3s ease}
@-webkit-keyframes at-ripple {
0%{box-shadow:0 4px 10px rgba(102,102,102,0.1),0 0 0 0 rgba(102,102,102,0.1),0 0 0 5px rgba(102,102,102,0.1),0 0 0 10px rgba(102,102,102,0.1)}
100%{box-shadow:0 4px 10px rgba(102,102,102,0.1),0 0 0 5px rgba(102,102,102,0.1),0 0 0 10px rgba(102,102,102,0.1),0 0 0 20px rgba(102,102,102,0)}
}
@keyframes at-ripple {
0%{box-shadow:0 4px 10px rgba(102,102,102,0.1),0 0 0 0 rgba(102,102,102,0.1),0 0 0 5px rgba(102,102,102,0.1),0 0 0 10px rgba(102,102,102,0.1)}
100%{box-shadow:0 4px 10px rgba(102,102,102,0.1),0 0 0 5px rgba(102,102,102,0.1),0 0 0 10px rgba(102,102,102,0.1),0 0 0 20px rgba(102,102,102,0)}
}
</style>
<a class='at-button' href='javascript:;' onclick='CopyLink()'><i class='material-icons'>link</i></a>
<!-- End -->
Bước 2: Thêm đoạn js bên dưới lên trên thẻ </head>
<script>
function copyTextToClipboard(e){var t=document.createElement(&quot;textarea&quot;);t.style.position=&quot;fixed&quot;,t.style.top=0,t.style.left=0,t.style.width=&quot;2em&quot;,t.style.height=&quot;2em&quot;,t.style.padding=0,t.style.border=&quot;none&quot;,t.style.outline=&quot;none&quot;,t.style.boxShadow=&quot;none&quot;,t.style.background=&quot;&quot;,t.value=e,document.body.appendChild(t),t.select();try{document.execCommand(&quot;copy&quot;),alert(&quot;Đã sao chép liên kết!&quot;)}catch(o){alert(&quot;Không thể sao chép liên kết!&quot;)}document.body.removeChild(t)}function CopyLink(){copyTextToClipboard(location.href)}
</script>
Demo tiện ích
Chúc bạn thành công!

5
4
3
2
1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

» Hướng dẫn nhúng hình ảnh: [img]http://domain.com/image.png[/img]
» Tham trang khảo ảnh động cực cute: Qoobee
» Hướng dẫn nhúng link trang web: <a href="url" rel="nofollow" target="_blank">Link</a>
» Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
» Không spam link, chia sẻ các link không liên quan đến bài viết.
» Không xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức hay cá nhân nào.
» Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

Group giao lưu, giải đáp và chia sẻ kinh nghiệm blogspot - blogger :

  • Kích hoạt giao diện tối
  • Giao diện tối giúp bạn nhìn vào ban đêm, làm dịu mắt và tránh căng thẳng khi phải nhìn vào màn hình sáng quá nhiều.

    Đếm ngược thời gian đến tết Kỷ Hợi 2019