Tạo hộp Search Live blogspot Version 2

Tài liệu
Tạo hộp Search Live blogspot Version 2
Chuyên mục
Đăng vào
Chào các bạn, mình đã trở lại rồi đây. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn đoạn cách tạo hộp search live cho blogspot, mẫu này khác hoàn toàn bản share trước đó

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

B1: Vào chỉnh sửa HTML và thêm đoạn code phía dưới lên trên thẻ </body> hoặc dưới thẻ <body> cũng được
<!-- Search live -->
<div class='live-search'>
<form class='searchmein' id='search'>
<div class='input'>
<input class='search' onblur='if(this.value==&apos;&apos;)this.value=this.defaultValue;' onfocus='if(this.value==this.defaultValue)this.value=&apos;&apos;;' type='search' value='Nhập từ khoá cần tìm...'/>
<button class='submit fa fa-search' type='submit' value=''/>
</div>
<button class='fa fa-times' id='close' type='reset' value=''/>
</form>
<div class='search-content'>
<div class='search-result'>
<span/>
</div>
<div class='more-result'>Tải thêm</div>
</div>
</div>
B2: Tìm đoạn </head> và thêm code này lên trên nó
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var mql=window.matchMedia("screen and (min-width: 60em)");if(mql.matches){$(function(){$(".searchbutton").on("click",function(){$(".live-search").addClass("active").find(".search").focus()});$(".live-search").on("click",function(){$(this).find(".search").focus()});$("#close").on("click",function(){$(".live-search").removeClass("active")})})};function findit(){var e=$(".search").val(),t=$(".search-item").length+1;if(e.length>=1){$(".search-content").show(),$(".search-filter").attr("data-query",e),$(".search-result span").show().html("Đang tìm kiếm ...");var r="/feeds/posts/default?max-results=12&start-index="+t+"&alt=json&q="+e;$.ajax({type:"GET",url:r,async:!0,contentType:"application/json",dataType:"jsonp",success:function(t){$(".more-result").hide(),doSearch(t,e)}})}else $(".search-content").hide()}function doSearch(e,t){if(e.feed.entry){for(var r=0;r<e.feed.entry.length;r++){for(var n=0;n<e.feed.entry[r].link.length;n++)if("alternate"==e.feed.entry[r].link[n].rel){var a=e.feed.entry[r].link[n].href;break}try{var s=e.feed.entry[r].media$thumbnail.url}catch(i){var s="http://4.bp.blogspot.com/-XQARxtj3cwk/VhKQr6dmTBI/AAAAAAAADJc/Tww7zM8jllc/s1600/default.png"}var c=e.feed.entry[r].title.$t,h='<div class="search-item"><img src="'+s+'"/><a href="'+a+'" target="_blank">'+c+"</a></div>";$(".search-result").append(h)}$(".search-result span").hide(function(){$(".queryword").html("Show results for:<b>"+t+"</b>"),$(".more-result").show()})}else $(".search-result span").show().html("Không có kết quả"),$(".more-result").hide()}$(".searchmein").submit(function(){return $(".search-item").remove(),findit(),!1}),$(".close-search").click(function(){$(".search-content").hide()}),$(".more-result").click(function(){$(".more-result").hide(),findit()});
//]]>
</script>
B3: Thêm css này lên trên thẻ ]]></b:skin>
input[type="search"]::-webkit-search-decoration,input[type="search"]::-webkit-search-cancel-button,input[type="search"]::-webkit-search-results-button,input[type="search"]::-webkit-search-results-decoration{display:none}
.live-search{position:fixed;overflow:auto;top:10%;left:20%;right:20%;bottom:10%;background:rgba(255,255,255,.99);box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,.15);opacity:0;visibility:hidden;transform:scale(1.1);margin:auto;max-width:720px;-webkit-backface-visibility:hidden;-webkit-font-smoothing:antialiased;z-index:1003;transition:transform .6s cubic-bezier(.175,.885,.32,1.275),opacity .3s,visibility .3s}
.live-search.active{opacity:1;visibility:visible;transform:scale(1.0);}
.live-search .searchmein{width:90%;margin:15px auto;padding:10px 0;outline:none;display:block}
#search .input{background:rgba(0,0,0,.01);width:95%;height:40px;margin:20px auto;padding:0 0 0 20px;max-width:1000px;box-shadow:0 0 0 1px rgba(0,0,0,.1);border-radius:3px;transition:all .3s ease-out}
#search .input:active,#search .input:hover{box-shadow:0 0 0 1px rgba(0,0,0,.2)}
#search .input .search{float:left;width:calc(100% - 140px);height:40px;padding:0;margin:0;border:0;outline:0;background:none;font-size:16px;color:rgba(0,0,0,.45);line-height:40px;letter-spacing:1px;transition:all .3s ease-out}
#search .input .submit{display:inline-block;float:right;cursor:pointer;width:14%;height:40px;padding:0;margin:0;border:0;outline:0;background:#30a8e6;font-size:16px;color:rgba(255,255,255,1);text-align:center;line-height:40px;border-radius:0 3px 3px 0;transition:all .3s ease-out}
#search .input .search:focus,#search .input .search:active, #search .input .search:hover{color:rgba(0,0,0,.85);}
#search .input .submit:focus,#search .input .submit:hover {background:#2c9bd5;}
#search #close{cursor:pointer;position:absolute;top:0;right:0;width:45px;height:45px;padding:0;margin:0;border:0;outline:0;font-weight:normal;font-family:fontawesome;background:transparent;color:rgba(0,0,0,.25);text-align:center;line-height:45px}
#search #close:hover {color:rgba(0,0,0,.6);}
.search-content{z-index:6;display:none;position:relative}
.live-search .search:focus {outline:none;}
.search-result{padding:15px;width:90%;margin:0 auto 15px}
.search-result .search-item{overflow:auto;padding:15px 0;border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,.07)}
.search-item img{width:60px;height:60px;float:left;border-radius:4px}
.search-item a{width:calc(100% - 80px);float:right;display:block;text-decoration:none}
.search-item a:hover{color:#069;}
.more-result{display:none;cursor:pointer;background:#fff;color:#178dc8;padding:8px;margin:20px auto 40px;max-width:100px;font-size:75%;text-align:center;text-transform:uppercase;border-radius:3px;line-height:normal;letter-spacing:1px;border:1px solid #73bfe5;transition:all .3s ease-out}
.more-result:hover{background:#178dc8;color:#fff;border-color:transparent}
.more-result a{text-decoration:none;color:#fff;}
.more-result:hover a,.more-result a:hover{color:#fff;}
.queryword{font-weight:700}
B4: Thêm đoạn code phía dưới vào menu của blog
<li class='searchbutton' title='Tìm kiếm'></li>
Các bạn có thể xem demo Tại đây nhé
Chúc bạn thành công!

Hiện có bình luận

Thông báo
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông báo này.
Xong