Tạo menu kèm intro đẹp cho blogspot

Click ngay
Xin chào tất cả các bạn, tình cờ lục lại con template cũ thì thấy cái menu & intro cũng đẹp nên nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn đoạn code đấy

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM

Bước 1: Tìm thẻ <body> và thêm toàn bộ đoạn code dưới xuống nó
<!--Intro-->
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<div id='welcometoblog'>
<div class='xuongbenduoi'>
<a>
<div class='content_bsw_ENV'>
<div class='dautrang'>
<hl>Mừng các bạn đến với blog!</hl>
<h2 class='_title'>Star Bình Blog</h2>
<p>Blog Chia Sẻ Thủ Thuật</p>
<div class='xemngaycss'>
<a href='#continue'>
<span class='xuong'>MORE</span><br/>
<img src='http://i.imgur.com/jkG1qni.png' style='width:30px;height:30px'/>
</a></div>
</div>
</div>
</a></div>
<div class='xuongbenduoi'>
</div>
</div>
<div id='continue'/>
<script>
/* <![CDATA[ */
$(function(){$('.xemngaycss').click(function(e){$('html, body').animate({scrollTop:$('#header-lager').offset().top},1000)})});
/* ]]> */
</script>
<!--End Intro-->
<div class='clear'/>
</b:if>
<!--Menu New-->
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<div id='top-wrap-bsw-menu'>
<div class='top-wrap-menu_bsw'>
<nav class='top_wrap-menu-bsw'>
<input class='res-bsw-menu' type='checkbox'/>
<label class='res_bsw-menu'><span class='title-bsw'>Star Bình Blog</span>
<span class='hamburger'/>
<span class='hamburger1'/>
<span class='hamburger2'/>
</label>
<div class='logo'><a href='/'><img src='http://i.imgur.com/Tb6LvCx.png'/> Star Bình Blog</a></div>
<ul>
<div class='search_box_menu'>
<form action='/search' id='searchthis' method='get' style='display:inline;'>
<input id='bsw_menu_search_box_v2_top_ws' name='q' placeholder='Nhập từ khóa cần tìm kiếm...' type='text'/>
</form>
</div>
<li>
<a href='/search/label/WapMaster' style='margin:0 0 0 8px; color:#fff'> Khác<i class='fa fa-chevron-down' style='margin:0 0 0 8px; color:#fff'/></a>
<ul class='drop-down-bsw_menu'>
<li><a href='/search/label/Wapbuider' title='Wapbuider'>Wapbuider</a></li>
<li><a href='/search/label/Wordpress' title='Wordpress'>Wordpress</a></li>
<li><a href='/search/label/XenForo' title='XenForo'>XenForo</a></li>
<li><a href='/search/label/Hacking%20-%20Bảo%20mật' title='hacking'>Hacking - Bảo mật</a></li>
<li><a href='/search/label/JohnCMS' title='JohnCMS'>JohnCMS</a></li>
<li><a href='/search/label/All%20Shared%20Code' title='Code'>All Shared Code</a></li>
<li><a href='/search/label/Ebook'>Ebook</a></li>
<li><a href='/p/viet-html.html'>Lập trình (Viết HTML)</a></li>
<li><a href='/p/ma-hoa-html-textarealine.html'>Mã hóa HTML</a></li>
<li><a href='/p/rut-gon-css.html'>Nén CSS</a></li>
<li><a href='/p/test-code.html'>Test code</a></li>
<li><a href='/p/top-comment.html'>Top bình luận</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<a href='/search/label/PhotoShop' style='margin:0 0 0 8px; color:#fff'> Photoshop<i class='fa fa-chevron-down' style='margin:0 0 0 8px; color:#fff'/></a>
<ul class='drop-down-bsw_menu'>
<li><a href='/p/tai-photoshop.html'>Tải Photoshop</a></li>
<li><a href='/search/label/PhotoShop Action'>Action Photoshop</a></li>
<li><a href='/search/label/PSD'>PSD TỔNG HỢP</a></li>
<li><a href='/search/label/PhotoShop Mockup'>Mockup PhotoShop</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<a href='/search/label/Facebook' style='margin:0 0 0 8px; color:#fff'> Facebook<i class='fa fa-chevron-down' style='margin:0 0 0 8px; color:#fff'/></a>
<ul class='drop-down-bsw_menu'>
<li><a href='/search/label/Facebook TUT'>TUT Facebook </a></li>
<li><a href='/search/label/Facebook Report'>Repport Facebook </a></li>
<li><a href='/search/label/Facebook Unlock'>Unlock Facebook </a></li>
<li><a href='/search/label/Facebook Buff'>Sub - Like Facebook </a></li>
<li><a href='/search/label/Facebook PSD'>PSD Facebook </a></li>
</ul>
</li>
<li>
<a href='/search/label/Blogger' style='margin:0 0 0 8px; color:#fff'> Blogspot<i class='fa fa-chevron-down' style='margin:0 0 0 8px; color:#fff'/></a>
<ul class='drop-down-bsw_menu'>
<li><a href='/search/label/Blogger Templates'>Template blogspot </a></li>
<li><a href='/search/label/Blogger Menu'>Menu blogspot </a></li>
<li><a href='/search/label/Blogger Widget'>Widget blogspot </a></li>
<li><a href='/search/label/Blogger CSS'>CSS blogspot </a></li>
<li><a href='/search/label/Blogger Effect'>Effect blogspot </a></li>
<li><a href='/search/label/Blogger Loading'>Loading blogspot </a></li>
</ul>
</li>
<li><a class='home-blog' href='/' style='color:#4db2ec'><i class='fa fa-home blog' style='font-size:15px'/> Home</a></li>
</ul>
</nav>
</div></div>
<script>
  window.onscroll = function() {if ($(this).scrollTop() &gt; 30) {$(&quot;#top-wrap-bsw-menu&quot;).addClass(&quot;change&quot;);
}else{$(&quot;#top-wrap-bsw-menu&quot;).removeClass(&quot;change&quot;);                                    }}
 </script>
</b:if>
<!-- End Menu -->
Bước 2: Tiếp theo tìm thẻ ]]></b:skin> và thêm toàn bộ đoạn css bên dưới lên trên nó
/* Tile Top */
#welcometoblog{position:relative;display:table;width:100%;height:106vh;margin:0!important;padding:0!important;z-index:10;background:url(http://i.imgur.com/fwoDkab.jpg) no-repeat center center!important;background-size:cover!important}
#welcometoblog:before{content:'';position:absolute;bottom:0;height:170px;width:100%;background:url(http://i.imgur.com/S3b0h00.png) no-repeat center;z-index:1;}
#welcometoblog:after{content:'';/*z-index:0.3;position:absolute;*/background:-moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,.3) 0%,rgba(0,0,0,0) 30%,rgba(0,0,0,.5) 100%);background:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0%,rgba(0,0,0,.3)),color-stop(30%,rgba(0,0,0,0)),color-stop(100%,rgba(0,0,0,.5)));background:-webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,.3) 0%,rgba(0,0,0,0) 30%,rgba(0,0,0,.5) 100%);background:-o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,.3) 0%,rgba(0,0,0,0) 30%,rgba(0,0,0,.5) 100%);background:-ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,.3) 0%,rgba(0,0,0,0) 30%,rgba(0,0,0,.5) 100%);background:linear-gradient(to bottom,rgba(0,0,0,.3) 0%,rgba(0,0,0,0) 30%,rgba(0,0,0,.5) 100%);filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#4d000000',endColorstr='#cc000000',GradientType=0);top:0;right:0;bottom:0;left:0;background-image:linear-gradient(transparent,rgba(51, 51, 51, 0.15) 0%,rgba(12,23,36,0.4))}
.dautrang hl{font-family:'Roboto',sans-serif;font-size:30px;color:#fff;line-height:2;text-shadow:0 0 6px rgba(0,0,0,.4);margin-bottom:14px}
.dautrang h2{font-size:55px;font-weight:500;color:#fff;text-shadow:0 0 6px rgba(0,0,0,.4);letter-spacing:.5px;margin:0 0 .335em;padding:0;font-family:"Roboto Condensed",sans-serif;text-transform:uppercase}
.dautrang p{text-transform:capitalize;font-size:30px;font-weight:300;color:#fff;text-shadow:0 0 6px rgba(0,0,0,.4);margin:0;padding:0}
#welcometoblog span{color:#fff;font-weight:normal;font-size:16px}
#welcometoblog i{color:#fff;font-size:48px;margin-top:-27px}
.dautrang{margin:0 auto;text-align:center;padding:0}
.degrees-index-hero-quote-img-xuongbenduoi{text-align:center;max-width:215px;margin:0 auto}
.button-down a{position:absolute;bottom:10%;left:50%;z-index:2;display:inline-block;-webkit-transform:translate(0,-50%);transform:translate(0,-50%);color:#fff;font:normal 400 20px/1 'Josefin Sans',sans-serif;letter-spacing:.1em;text-decoration:none;transition:opacity .3s}
.xuongbenduoi{display:table-cell;vertical-align:middle;text-align:center}
/* Menu Top */
.search_box_menu{display:inline;float:right;margin-top:-2.5px}
#bsw_menu_search_box_v2_top_ws { background: transparent url(http://i.imgur.com/WeW1VqU.png) no-repeat center left; background-position: 50%; outline: 0; border: 0; border-radius: 5px; color: #eee; padding: 0 10px 0 42px; line-height: 35px; margin: 0; width: 0; letter-spacing: 0; transition:.7s;-webkit-transition:.7s;-moz-transition:.7s;-o-transition:.7s}
#top-wrap-bsw-menu.change #bsw_menu_search_box_v2_top_ws{background:rgba(0,0,0,.4) url(http://i.imgur.com/WeW1VqU.png) no-repeat center left;background-position:3% 50%;outline:0;border:0;border-radius:5px;color:#eee;padding:0 10px 0 42px;line-height:35px;margin:0;width:270px;letter-spacing:0}
#bsw_menu_search_box_v2_top_ws::-webkit-input-placeholder{color:#ddd}
#top-wrap-bsw-menu.change .top_wrap-menu-bsw .logo a {padding:0 0 0 44px}
#top-wrap-bsw-menu.change {height:48px;line-height:48px;background:rgba(22,22,22,.9)}
#top-wrap-bsw-menu{z-index:9999;width:100%;height:70px;line-height:70px;padding:0;background:transparent;position:fixed;top:0;left:0;-moz-transition:all .1s ease;-webkit-transition:all .1s ease;-ms-transition:all .1s ease;-o-transition:all .1s ease;transition:all .1s ease}
.top-wrap-menu_bsw{width:100%;margin:0 auto;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-o-user-select:none}
.top_wrap-menu-bsw{margin:0 auto;max-width:1200px;position:relative;width:100%}
.top_wrap-menu-bsw ul,.top_wrap-menu-bsw li{margin:0 0;padding:0 0;list-style:none}
.top_wrap-menu-bsw ul{padding-right:6px}
.top_wrap-menu-bsw li{margin:0;float:right;display:inline;position:relative;text-transform:none}
.top_wrap-menu-bsw a{display:block;padding:0 15px;text-decoration:none;color:#fff;font-size:15px;font-weight:400;text-transform:none;transition:.1s}
.top_wrap-menu-bsw i{top:20px}
.top_wrap-menu-bsw i{font-size:10px}
.res-bsw-menu{display:none;margin:0 0;paddi.top_wrap-menu-bsw ul.drop-down-bsw_menung:0 0;width:80px;height:35px;opacity:0;cursor:pointer}
.res_bsw-menu{display:none;width:35px;height:36px;line-height:36px;text-align:center}
.top_wrap-menu-bsw ul.drop-down-bsw_menu{margin:0;width:190px;background:rgba(0,0,0,.8);box-shadow:0 10px 23px rgba(0,0,0,.2);position:absolute;z-index:99;padding:0;opacity:0;visibility:hidden;transition:all .25s ease-in-out}
.top_wrap-menu-bsw ul .drop-down-bsw_menu li{display:block;width:100%;font:12px 'Roboto',sans-serif;text-transform:none}
ul.drop-down-bsw_menu.morong-colum{width:500px}
.top_wrap-menu-bsw li:last-child ul.drop-down-bsw_menu{right:0}
.top_wrap-menu-bsw li:last-child ul.drop-down-bsw_menu:before{content:'';position:absolute;top:-12px;right:35px;width:0;height:0;border-left:10px solid transparent;border-right:10px solid transparent;border-bottom:12px solid #fff;left:inherit}
.top_wrap-menu-bsw li:hover ul.drop-down-bsw_menu{opacity:1;visibility:visible;transform:none}
.top_wrap-menu-bsw ul.drop-down-bsw_menu a{color:#fff;padding:12px 20px;line-height:normal}
.top_wrap-menu-bsw ul .drop-down-bsw_menu li a{font-size:14px;letter-spacing:.012435em}
.top_wrap-menu-bsw ul.drop-down-bsw_menu a:hover{color:#4db2ec}
.top_wrap-menu-bsw .logo {position:absolute;left:0}
.top_wrap-menu-bsw .logo img {position:absolute;top:50%;left:0;transform:translate(0,-50%);border-radius:50%}
.top_wrap-menu-bsw .logo a {padding:0 0 0 43px;font-family:'Roboto',sans-serif;font-size:23px;letter-spacing:1px}
Code gốc: bacsiwindows.com - Mod by me
Chúc bạn thành công!

Nếu bạn sao chép bài viết trên blog thì vui lòng để nguồn vào giúp mình. Tôn trọng người khác thì người khác sẽ tôn trọng lại bạn.

Nếu có thắc mắc gì về code, code lỗi,... thì liên hệ mình để được giúp đỡ nhé.

Thanh Bình Designer, Developer

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé! Xem thêm nhiều bài viết hay tại đây nhé.
Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
Nên Xem
 • Ẩn sidebar
 • Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét

  » Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
  » Không spam link, chia sẻ các link không liên quan đến bài viết.
  » Không xuyên tạc, bôi nhọ tổ chức hay cá nhân nào.
  » Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước.