Thêm live chat Fanpage facebook cho blogspot

Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp live chat Fanpage facebook vào blogspot

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Đăng nhập vào blogger.com -> Chủ đề --> Chỉnh sửa HTML, tìm thẻ </body> và thêm toàn bộ đoạn code bên dưới lên trên thẻ vừa tìm
<style>
.support-fixed{background:#F0F3EF;position:fixed;right:30px;bottom:0;z-index:999;overflow:hidden;width:250px;color:#fff;-webkit-transition:all .3s;-moz-transition:all .3s;-ms-transition:all .3s;-o-transition:all .3s;transition:all .3s}
.support-fixed h3{text-transform:uppercase;font-weight:700;font-size:13px;color:#fff;margin:0;background-color:#3B559F;cursor:pointer}
.support-fixed i{background-color:#25449C;padding:15px 15px 12px;color:#fff}
.online-support{position:relative;display:none}
.chat-now{position:absolute;width:100%;height:100%;top:0;left:0;right:0;text-align:center;color:#ed1c24;cursor:pointer;background:url(https://i.imgur.com/v63RgwJ.jpg) no-repeat center right;background-size:cover}
.chat-now span{display:block;bottom:0;position:absolute;background:#3b559f;padding:5px;color:#fff}
.chat-now img{margin-top:70px}
</style>
<div class="support-fixed">
  <h3><i class="fa fa-facebook" aria-hidden="true"></i> Chat Live Facebook</h3>
   <div class="online-support"> 
    <div 
     class="fb-page" 
     data-href="LinkPage" 
     data-small-header="true" 
     data-height="300" 
     data-width="250" 
     data-tabs="messages" 
     data-adapt-container-width="false" 
     data-hide-cover="false" 
     data-show-facepile="false" 
     data-show-posts="false">
    </div>
    <div class="chat-now">
     <span><strong>Chào bạn, Click để nói chuyện với Codedayroi.net</strong></span>
    </div>

 </div>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
/*
======================================
[ Facebook Chat ]
======================================
*/
$(document).ready(function(){
  $('.online-support').hide('slow').delay(3000).show('slow');
  $('.support-fixed h3').click(function(e){
   e.stopPropagation();
   $('.online-support').slideToggle();
  });
  $('.online-support').click(function(e){
   e.stopPropagation();
  });
  $(document).click(function(){
   $('.online-support').slideUp();
  });
  $(".chat-now").click(function () {
  $(".chat-now").css("display", "none");
});
});
//]]>
</script>
Tìm LinkPage và thay thành Id fanpgae Fb của bạn nhé
Chúc bạn thành công!

5
4
3
2
1

Group giao lưu, giải đáp và chia sẻ kinh nghiệm blogspot - blogger :

 • Kích hoạt giao diện tối
 • Giao diện tối giúp bạn nhìn vào ban đêm, làm dịu mắt và tránh căng thẳng khi phải nhìn vào màn hình sáng quá nhiều.

  Đếm ngược thời gian đến tết Kỷ Hợi 2019