Tạo hiệu ứng hover phần post cho blogspot

Tài liệu
Tạo hiệu ứng hover phần post cho blogspot
Chuyên mục
Đăng vào
Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo hiệu ứng cho phần post của blogspot nhé.
Demo: Các bạn có thể xem tại blog của mình

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Thêm toàn bộ code bên dưới vào phần post (thường là <article class='...'>)
<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
<span class='natata'></span>
<span class='netete'></span>
<span class='nototo'></span>
<span class='nututu'></span>
</b:if>
Bước 2: Thêm đoạn đoạn css bên dưới lên thẻ ]]></b:skin>
.post .natata{-moz-transition:all 1s ease;-webkit-transition:all 1s ease;background:#2e2e2e;border-radius:2px;content:"";height:3px;left:0;position:absolute;top:0;width:0;z-index:9999}
.post:hover .natata{background:#00a2ff;width:100%}
.post .netete{-moz-transition:all 1s ease;-webkit-transition:all 1s ease;background:#2e2e2e;border-radius:2px;bottom:0;content:"";height:3px;position:absolute;right:0;width:0;z-index:9999}
.post:hover .netete{background:#00a2ff;width:100%}
.post .nototo{-moz-transition:all 1s ease;-webkit-transition:all 1s ease;background:#2e2e2e;border-radius:2px;bottom:0;content:"";height:0;left:0;position:absolute;width:3px;z-index:9999}
.post:hover .nototo{background:#00a2ff;height:100%}
.post .nututu{-moz-transition:all 1s ease;-webkit-transition:all 1s ease;background:#2e2e2e;border-radius:2px;content:"";height:0;position:absolute;right:0;top:0;width:3px;z-index:9999}
.post:hover .nututu{background:#00a2ff;height:100%}
Chúc bạn thành công!

Hiện có bình luận

Thông báo
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông báo này.
Xong