Thêm search live cho blogger/blogspot

Tài liệu
Thêm search live cho blogger/blogspot
Chuyên mục
Đăng vào

Xin chào các bạn, mình thấy cái search live này chắc cũng nhiều bạn đang cần nên hôm nay mình sẽ viết bài hướng dẫn Thêm search live vào blogger

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Vào bloggger -> Chủ đề -> Chỉnh sửa HTML, các bạn tìm thẻ </head> và thêm đoạn code bên dưới lên trên nó
<script src='//code.jquery.com/jquery.min.js'/>
<script>
var home=&quot;https://www.blogsechiathuthuat.com/&quot;,perPage=5;
//<![CDATA[
$(document).ready(function(){
$("#search_live input").click(function(n){
n.stopPropagation(),
$("#search_live input").keyup(function(){
var n=$("#search_live input").val(),o=new RegExp(n,"i"),t='<div class="row">';t='<div class="content_search"><span>Kết quả tìm kiếm</span></div>',
$.ajax({url:home+"feeds/posts/default?alt=json",dataType:"jsonp"}).done(function(e){
$.each(e.feed.entry,function(e,d){
if(""!=n&&-1!=d.title.$t.search(o)){if(t+='<div class="search-live_items">',void 0!=d.media$thumbnail)var i=d.media$thumbnail.url.replace(/\/s([\S]+)\//,"/s36-c/");t+='<a href="'+d.link[4].href+'" target="_blank"><img src="'+i+'" /></a>',t+='<h5><a target="_blank" href="'+d.link[4].href+'">'+d.title.$t+"</a></h5>",t+="</div>"}}),t+="</div>",
$("#search-live").html(t)})})}),$(document).click(function(){
$("#search-live").html("");
});
});
//]]>
</script>
Bước 2: Tiếp đến các bạn tìm đoạn ]]></b:skin> rồi nhập đoạn css bên dưới lên trên nó
.search_box_menu{display:inline;float:left}
#search_live input{border-radius:3px;width:333px;height:35px;background:#f5f5f5 url(https://i.imgur.com/KqdsAaJ.png) no-repeat top left;padding:0 16px 0 35px;font-size:14px;box-sizing:border-box;border:0;outline:0;background-position:2%;color:#f3f3f3;transition:.3s}
#search_live input:focus{background:#fff url(https://i.imgur.com/FSWcLmk.png) no-repeat top left;background-position:2%}
#search_live input:focus::-webkit-input-placeholder{color:#555}
#search_live input:focus{color:#555}
#search-live{position:absolute;z-index:10;background:#fff;top:45px;right:0;box-shadow:0 0 40px rgba(0,0,0,.15);width:470px;max-width:100%;max-height:447px;overflow:auto}
.search-live_items{overflow:hidden;border-bottom:1px solid #ededed;padding:10px}
.search-live_items img{float:left;display:block;padding:0;margin-right:10px;border-radius:50%;width:40px;border:1px solid #ccc}
.search-live_items h5{font-size:16px;font-weight:400;line-height:1.4;margin:0;padding:0}
.search-live_items h5 a{color:#365899}
.content_search{padding:17px 0 17px 10px;border-bottom:1px solid #eee;font-size:14px;font-weight:500;text-transform:uppercase;color:#555}
Bước 3: Thêm đoạn code này vào chỗ bạn muốn nó hiển thị (thường là trên header, menu)
<div class='search_box_menu'>
<div id='search_live'>
<input placeholder='Tìm kiếm bài viết trên blog...'/>
</div>
<div id='search-live'></div></div>
* Phần được bôi đen các bạn chỉnh lại thành link blog của bạn nhé
Chúc bạn thành công!

Hiện có bình luận

Thông báo
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông báo này.
Xong