Tạo icon label trên thumbnail cho blog

Click ngay

Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm icon trên thumbnail nhìn rất độc đáo cho trang blog

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Tìm phần thumbnail rồi thêm đoạn code bên dưới vào nó
<b:if cond='data:post.labels'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:label.name == &quot;Blogger&quot;'>
<a href='/search/label/Blogger'> 
<span class='label-tag blogger'><i aria-hidden='true' class='fa fa-file-code-o'/></span>
</a>
</b:if>
<b:if cond='data:label.name == &quot;Facebook&quot;'>
<a href='/search/label/Facebook'>
<span class='label-tag facebook'><i aria-hidden='true' class='fa fa-facebook'/></span>
</a>
</b:if>
<b:if cond='data:label.name == &quot;Windows&quot;'>
<a href='/search/label/Windows'> 
<span class='label-tag windows'><i aria-hidden='true' class='fa fa-windows'/></span>
</a>
</b:if>
<b:if cond='data:label.name == &quot;PSD&quot;'>
<a href='/search/label/PSD'>
<span class='label-tag psd'><i aria-hidden='true' class='fa fa-file-image-o'/></span>
</a>
</b:if>
<b:if cond='data:label.name == &quot;Tips&quot;'>
<a href='/search/label/Tips'>
<span class='label-tag tips'><i aria-hidden='true' class='fa fa-cog'/></span>
</a>
</b:if>
<b:if cond='data:label.name == &quot;Write&quot;'>
<a href='/search/label/Write'>
<span class='label-tag write'><i aria-hidden='true' class='fa fa-pencil'/></span>
</a>
</b:if>
<b:if cond='data:label.name == &quot;Gift&quot;'>
<a href='/search/label/Gift'>
<span class='label-tag gift'><i aria-hidden='true' class='fa fa-gift'/></span>
</a>
</b:if>
<b:if cond='data:label.name == &quot;Photoshop&quot;'>
<a href='/search/label/Photoshop'>
<span class='label-tag photoshop'><i aria-hidden='true' class='fa fa-paint-brush'/></span>
</a>
</b:if>
</b:loop>
</b:if>
Bước 2: Tiếp đến thêm đoạn css bên dưới lên ]]></b:skin>
.label-tag{font-size:22px;width:33px;height:42px;line-height:45px;text-align:center;position:absolute;top:0;left:8px;box-sizing:border-box;color:#fff;z-index:2;border-radius:0 0 3px 3px}
.label-tag i{font-size:12px;color:#fff;border:1px solid;border-radius:50%;padding:0;height:23px;width:23px;text-align:center;line-height:22.5px}
.label-tag.windows{background-color:#0077db}
.label-tag.wordpress{background-color:#0087be}
.label-tag.blogger{background-color:#ff8000}
.label-tag.facebook{background-color:#4267b2}
.label-tag.psd{background-color:#ff5722}
.label-tag.tips{background-color:#D80F16}
.label-tag.write{background-color:#80b810}
.label-tag.gift{background-color:#673ab7}
.label-tag.photoshop{background-color:#ff5722}
Chúc các bạn thành công!

Nếu bạn sao chép bài viết trên blog thì vui lòng để nguồn vào giúp mình. Tôn trọng người khác thì người khác sẽ tôn trọng lại bạn.

Nếu có thắc mắc gì về code, code lỗi,... thì liên hệ mình để được giúp đỡ nhé.

Thanh Bình Designer, Developer

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé! Xem thêm nhiều bài viết hay tại đây nhé.
Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
Nên Xem
  • Ẩn sidebar