Sửa lỗi comment form không hiển thị trong Blogger/Blogspot

Tài liệu
Sửa lỗi comment form không hiển thị trong Blogger/Blogspot
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi comment form không hiển thị trong blogger

Hướng dẫn sửa lỗi:

Bước 1 : Để sửa lỗi các bạn vào Cài đặt của blogger -> Bài đăng, nhận xét và chia sẻ -> Trượt xuống mục Nhận xét sẽ thấy Vị trí nhận xét, các bạn chọn là Được nhúng.
Bước 2 : Nhấn vào Lưu cài đặt để lưu lại
Bước 3 : Trở lại blog và xem kết quả nhé

Hiện có bình luận