Sửa lỗi comment form không hiển thị trong Blogger/Blogspot

Tài liệu
Sửa lỗi comment form không hiển thị trong Blogger/Blogspot
Chuyên mục
Đăng vào

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi comment form không hiển thị trong blogger

Hướng dẫn sửa lỗi:

Bước 1 : Để sửa lỗi các bạn vào Cài đặt của blogger -> Bài đăng, nhận xét và chia sẻ -> Trượt xuống mục Nhận xét sẽ thấy Vị trí nhận xét, các bạn chọn là Được nhúng.
Bước 2 : Nhấn vào Lưu cài đặt để lưu lại
Bước 3 : Trở lại blog và xem kết quả nhé

Hiện có bình luận

Thông báo
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông báo này.
Xong