Thêm quote Chia sẻ báo giá cho trang web của bạn

Tài liệu
Thêm quote Chia sẻ báo giá cho trang web của bạn
Chuyên mục
Đăng vào
Nhìn tiêu đề thì bạn cũng đã biết mình hướng dẫn gì nên mình cũng không phải nói lại nữa
Bắt đầu nhé.

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1:  Tìm thẻ đóng </body> và nhập đoạn code bên dưới lên trên nó (bước này dành cho ai chưa thêm API fb, còn thêm rồi thì khỏi thêm nhé)
<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = &#39;https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v2.11&amp;appId=375544679461395&#39;;
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>
Bước 2: Nhập đoạn code phía dưới lên trên <div id='fb-root'/> hoặc <div id='fb-root'></div>
<div class='fb-quote'/>
Chúc các bạn thành công!


Hiện có bình luận

Thông báo
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông báo này.
Xong