Thêm hộp Liên kết blog với hiệu ứng Hover cực đẹp cho Blogger

Tài liệu
Thêm hộp Liên kết blog với hiệu ứng Hover cực đẹp cho Blogger
Chuyên mục
Đăng vào
Chào các bạn, bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm hộp liên kết blog đẹp cho blogger nhé. Demo các bạn xem ảnh bên dưới

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Để thêm tiện ích này bạn cần phải Đăng nhập vào blogger -> Bố cục -> Thêm tiện ích HTML sau đó chèn đoạn code dưới đây vào
<style>
#l-k_b-b::-webkit-scrollbar{width:5px}
#l-k_b-b::-webkit-scrollbar-thumb{background:#484848;border-radius:100px}
#l-k_b-b::-webkit-scrollbar-thumb:active{background:#777}
#l-k_b-b{padding:0;margin:0;list-style:none}
.l-k_b-b{margin:0;padding:0}
.l-k_b-b li{margin:0;padding:0;line-height:normal;display:block;float:left;text-align:center;width:50%}
.l-k_b-b a{text-overflow: ellipsis; overflow: hidden; white-space: nowrap; display: block; margin: 0 5px 5px 0; padding: 5px 10px;font-size:16px;font-weight:400;-webkit-transition: .3s;border-radius: 100px; -moz-transition: .3s; -o-transition: .3s; color: #fdfdfd!important; border: 1px solid #fdfdfd}
.l-k_b-b a:hover{color:#f90!important;border:1px solid;text-decoration:none!important}
.l-k_b-b a:hover:before{content:'\f1d9';font-family:FontAwesome;margin-right:5px}
</style>
<div id='l-k_b-b'>
<div class='l-k_b-b'>
<li><a href='#' target='_blank' title='Đặt liên kết'><i class="fa fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i> Thêm liên kết</a></li>
<li><a href='#' target='_blank' title='Đặt liên kết'><i class="fa fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i> Thêm liên kết</a></li>
<li><a href='#' target='_blank' title='Đặt liên kết'><i class="fa fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i> Thêm liên kết</a></li>
<li><a href='#' target='_blank' title='Đặt liên kết'><i class="fa fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i> Thêm liên kết</a></li>
<li><a href='#' target='_blank' title='Đặt liên kết'><i class="fa fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i> Thêm liên kết</a></li>
<li><a href='#' target='_blank' title='Đặt liên kết'><i class="fa fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i> Thêm liên kết</a></li>
<li><a href='#' target='_blank' title='Đặt liên kết'><i class="fa fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i> Thêm liên kết</a></li>
<li><a href='#' target='_blank' title='Đặt liên kết'><i class="fa fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i> Thêm liên kết</a></li>
<li><a href='#' target='_blank' title='Đặt liên kết'><i class="fa fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i> Thêm liên kết</a></li>
<li><a href='#' target='_blank' title='Đặt liên kết'><i class="fa fa-plus-circle" aria-hidden="true"></i> Thêm liên kết</a></li>
</div></div>
Vậy là xong rồi. Thật đơn giản và trông rất "ngầu" phải không nào :D

Hiện có bình luận

Thông báo
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông báo này.
Xong