Thêm hộp back top/down cực đẹp cho Blogger

Tài liệu
Thêm hộp back top/down cực đẹp cho Blogger
Chuyên mục
Đăng vào


Ngồi rảnh không biết làm gì nên viết bài chia sẻ cho anh em hộp Back top/down cho Blogger.
Thôi không luyên tha luyên thuyên nữa, bắt tay vào làm nào!

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger rồi vào mục Chủ đề -> Chỉnh sửa HTML
Bước 2: Tìm thẻ </body> và dán đoạn code bên dưới lên trên thẻ vừa tìm được
<!-- Back -->
<div class='back-top' title='Back to Top'><i aria-hidden='true' class='fa fa-arrow-up'/></div>
<div class='back-bottom' title='Back to Bottom'><a href='#down'><i aria-hidden='true' class='fa fa-arrow-down'/></a></div>
<script type='text/javascript'>
 $('.back-bottom').click(function(){$('html,body').animate({scrollTop:$("#credit").offset().top},1000);});
  $(window).scroll(function() {
    if ($(this).scrollTop() > 100) {
      $(".back-top").css({
        bottom: "110px"
      });
    } else {
      $(".back-top").css({
        bottom: "70px"
      });
    }
  });
  $(".back-top").click(function() {
    $("html, body").animate({
      scrollTop: 0
    }, 1000);
    return false;
  });
</script>
<script type='text/javascript'>
<script type='text/javascript'>
 $(&#39;.back-bottom&#39;).click(function(){$(&#39;html,body&#39;).animate({scrollTop:$(&quot;#down&quot;).offset().top},1000);});
</script>
Bước 2: Để làm đẹp cho đoạn code này bạn cần sử dụng đoạn CSS sau và dán lên phía trên thẻ ]]></b:skin>
/* Back top/down */
.back-top{z-index:500;width:40px;height:40px;position:fixed;bottom:-100px;right:8px;cursor:pointer;overflow:hidden;font-size:18px;background-color:#7f939d;color:#fff;text-align:center;line-height:38px;border-radius:3px;transition:all .3s ease;box-shadow: 0 2px 4px rgba(34,36,38,0.35);opacity:.9}
.back-bottom{z-index:500;width:40px;height:40px;position:fixed;bottom:7px;right:55px;cursor:pointer;overflow:hidden;font-size:18px;background-color:#7f939d;color:#fff;text-align:center;line-height:40px;border-radius:3px;transition:all .3s ease;box-shadow: 0 2px 4px rgba(34,36,38,0.35);opacity:.9}
.back-top a,.back-bottom a{color:#fff}
.back-top:hover,.back-bottom:hover{background-color:#0EB1F0}
Như vậy là blogger các bạn sẽ trông đẹp và chuyên nghiệp hơn. Chúc các bạn thành công! Hiuhiu

Hiện có bình luận

Thông báo
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông báo này.
Xong