Tạo tiện ích thống kê cho blogger

Tài liệu
Tạo tiện ích thống kê cho blogger
Chuyên mục
Đăng vào
Hello xin chào tất cả các bạn, theo yêu cầu của một số bạn thì hôm nay mình sẽ viết bài hướng dẫn cho các bạn tạo widget như blog mình nhé.

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Để tạo widget này các bạn vào Bố cục -> Thêm tiện ích -> Kéo xuống dưới chọn Thống kê blog và chọn kiểu 2 nhé
Bước 2: Tìm đoạn id='Stats1' và thay toàn bộ widget của id='Stats1' thành đoạn code bên dưới
<b:widget id='Stats1' locked='false' title='' type='Stats' version='1'>
      <b:widget-settings>
       <b:widget-setting name='showGraphicalCounter'>false</b:widget-setting>
       <b:widget-setting name='showAnimatedCounter'>false</b:widget-setting>
       <b:widget-setting name='showSparkline'>false</b:widget-setting>
       <b:widget-setting name='sparklineStyle'>BLACK_TRANSPARENT</b:widget-setting>
       <b:widget-setting name='timeRange'>ALL_TIME</b:widget-setting>
      </b:widget-settings>
      <b:includable id='main'>
 <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'><h2><data:title/></h2></b:if>
 <div class='widget-content'>
      <!-- Add the bg color to the header using any of the bg-* classes -->
      <div class='aubout-admin'>
       <div class='admin-image'>
        <img alt='User Avatar' class='img-circle' src='https://i.imgur.com/HmyKG6e.jpg'/>
       </div>
       <!-- /.widget-user-image -->
       <h3 class='admin-username'>Trần Thanh Bình</h3>
       <h5 class='admin-desc'>Designer and Developer</h5>
      </div>
  <!-- Content is going to be visible when data will be fetched from server. -->
  <div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_content&quot;' style='display: none;'>
   <!-- Counter and image will be injected later via AJAX call. -->
   <b:if cond='data:showSparkline'>
    <img alt='Sparkline' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_sparkline&quot;' height='30' width='75'/>
   </b:if>
   <span expr:class='&quot;counter-wrapper &quot; + (data:showGraphicalCounter ? &quot;graph-counter-wrapper&quot; : &quot;text-counter-wrapper&quot;)'><a expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_totalCount&quot;'/></span>
   <b:include name='quickedit'/>
  </div>
 </div>
<script type='text/javascript'>
  function postCount(json){
  document.write(&quot;<span class='counts post2'> Tổng bài viết &quot;);
  var count = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
  document.write(&quot;<span class='count all-posts'>&quot; + count + &quot;</span>&quot;);
  document.write(&quot;</span>&quot;)
 }
 function numberOfComments(json){
  document.write(&quot;<span class='counts comment2'> Tổng nhận xét &quot;);
  var count = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
  document.write(&quot;<span class='count all-comments'>&quot; + count + &quot;</span>&quot;);
  document.write(&quot;</span>&quot;)
  }
 </script>
<script src='/feeds/posts/default?alt=json-in-script&amp;max-results=0&amp;callback=postCount' type='text/javascript'/>
<script src='/feeds/comments/default?alt=json-in-script&amp;max-results=0&amp;callback=numberOfComments'/>
</b:includable>
     </b:widget>
Bước 3: Để đoạn trang trí cho đoạn code trên thì tìm đoạn ]]></b:skin> và dán toàn bộ đoạn css bên dưới lên nó nhé
/* Thong ke */
#Stats1{border:0!important;box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);border-radius:3px}
#Stats1 .widget-content{padding:0!important}
.aubout-admin{background-color:#4e3183;color:#fff;padding:20px;border-top-right-radius:3px;border-top-left-radius:3px;height:auto}
.admin-image img{width:65px;height:auto;float:left;border-radius:50%}
.admin-username,.admin-desc{margin-left:75px}
.admin-username{margin-top:5px;margin-bottom:5px;font-size:24px;font-weight:300}
.admin-desc{margin-top:0;font-size:14px;font-weight:300}
#Stats1{background:#fff.Stats .counter-wrapper!important;padding:0!important}
a#Stats1_totalCount{float:right;background:#dd4b39;width:auto;line-height:22px;color:#fff;padding:0 10px;border-radius:20px;margin:10px;font-size:13px;font-weight:600}
.Stats .counter-wrapper{height:43px;text-align:right;font-weight:400;line-height:41px;color:#333;font-size:16px;border-bottom:1px solid #f4f4f4;padding:0 0 0 10px}
.Stats .counter-wrapper:after{content:"Tổng lượt xem ";float:left;text-align:left;font-size:16px;color:#333}
.counts{display:inline-block;font-size:16px;line-height:20px;color:#333;border-bottom:1px solid #f4f4f4;padding:10px}
.Stats .counter-wrapper,.counts{width:100%;box-sizing:border-box}
.counts:last-child{border:0}
.counts .count{display:inline-block;font-size:13px;font-weight:600;vertical-align:top;direction:ltr;float:right;color:#fff;width:40px;text-align:center;line-height:22px;border-radius:16px}
.counts:hover .titles:before{color:#333!important;border-radius:2px;border-color:rgba(255,255,255,.1)}
.post 2{margin-bottom:10px}
.all-posts{background:#00a65a}
.all-comments{background:#00c0ef}
span.counter-wrapper:hover,span.counts:hover{color:#444;background:#f7f7f7;cursor:pointer}
* Nhớ xóa css trước để tránh nó hiển thị không được đẹp nhé
Chúc các bạn thành công!

Hiện có bình luận

Thông báo
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông báo này.
Xong