Tạo hộp Author đẹp cho Blogger

Tài liệu
Tạo hộp Author đẹp cho Blogger
Chuyên mục
Đăng vào

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hộp tác giả cực đẹp cho Blogger nhé!

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM:

Bước 1: Truy cập vào phần Chủ đề của blogger -> Và chọn Chỉnh sửa HTML
Bước 2: Đặt đoạn code bên dưới vào chỗ mà bạn muốn nó hiển thị
<style>
/* Author */
.author-box2{background:#3d2974;box-shadow:0 2px 3px 0 rgba(0,0,0,0.1);/*width:100%;*/height:auto;/*border:1px solid #eee;*/;border-radius:18px;margin:10px 0 0px;padding:20px;position:relative;float:left;font-family:&#39;Quicksand&#39;,sans-serif;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;
user-select:none}
.author2 img{padding:0;height:130px;width:130px;float:left;margin:0;border-radius:100%;border:14px solid #2e2869;margin-left:10px}
.name-author2{font-size:18px;color:#fff}
.author-info2{float:left;padding-left:3%;width:72%}
.author-info2 a{color:#fff}
.author-info2 span{font-size:14px;font-weight:500;color:#c0bfcc;font-family:&#39;Quicksand&#39;,sans-serif}
p.author-about2{margin:0;padding:10px 0 10px;color:#fff!important;font-size:15px;font-weight:normal}
li.list-tom{list-style:none}
li.list-tom a{color:#dddae6;margin-right:20px}
li.list-tom i{color:#dddae6;margin-right:3px}
</style>
<div class='author-box2'>
<div class='author2 img'>
<a><img alt='Star Bình Blog' draggable='false' oncontextmenu='return false' src='https://i.imgur.com/R6pT0pj.jpg' title='Admin'/></a>
</div>
<div class='author-info2'>
<div class='name-author2'>
<tooltip flow='up' tooltip='Designer &amp; Developer'>Trần Thanh Bình</tooltip>
</div>
<span class=''>Designer &amp; Developer</span>
<p class='author-about2'>Chào các bạn. Với đam mê và sở thích, mình lập nên blog này để lưu trữ những kiến thức, đồng thời cũng chia sẻ những gì mình biết và sưu tầm được tới bạn đọc.</p>
<!--View-->
<li class='list-tom'>
<a title='Lượt xem'>
 <span class='viewers' expr:id='data:post.id'><i class='fa fa-eye'/> <span class='loading' style='color:#dddae6'/></span></a>
<!-- Like -->
<a title='Lượt yêu thích'>
<i aria-hidden='true' class='fa fa-heart' style='color:#ed1b73'/> <script type='text/javascript'>document.write(Math.floor((Math.random()*500)+(Math.random()*500)+100));</script>
</a>
<!-- Comment -->
<a title='Lượt bình luận'>
<i aria-hidden='true' class='fa fa-comment'/> <script style='text/javascript'>
      function numberOfComments(json) {
        document.write(json.feed.openSearch$totalResults.$t);
      }
    </script>
    &lt;script src=&quot;/feeds/comments/default?alt=json-in-script&amp;callback=numberOfComments&quot;&gt;&lt;/script&gt;</a>  
</li>
</div>
</div>
Vậy là xong rồi đó. Chúc các bạn thành công!

Hiện có bình luận

Thông báo
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông báo này.
Xong